Vannanalyser


Resultater av vannprøver tatt i Hessdalen i løpet av Sciencecamp.

 

Prøve nummer

Dato

Vannprøve pH

Vannprøve NO3-

Vannprøve

PO43-

Naturtype

PT 7

180907

4,5

5 mg/l NO3-

0,25 mg/l PO43-

Fjell med lyng og noen bjørketrær

PT 8

180907

4,5

5 mg/l NO3-

0,25 mg/l PO43-

Myr, noe mose og noen trær

PT 11

190907

4,5

5 mg/l NO3-

0,125 mg/l PO43-

Bjørkeskog med lyng og blåbær

PT 12

190907

4,5

0 mg/l NO3-

0,25 mg/l PO43-

Bjørkeskog, lyng og blåbær. Bekk

PT 13

190907

4,0

0 mg/l NO3-

0,125 mg/l PO43-

Myr med bjørkeskog og noen grantrær

PT 20

200907

5,5

5 mg/l NO3-

0,25 mg/l PO43-

Gran og bjørkeskog med mose og gress på bakken

Rogne 1

210907

4

Myr

Rogne 2

210907

4,5

Myr

Rogne 3

210907

5

Alpint fjell, lite vegetasjon.  Kommenter denne saken: