Hessdalsprosjektet og Kunnskapsløftet

Forskerspiren

I Hessdalsprosjektet får elevene ta del i et allerede pågående stort forskningsprosjekt. I forkant av leiren blir de presentert for mysteriet og noen teorier rundt lysfenomenene. De får lære om det man til nå har klart å finne ut og hvilke metoder man har brukt for å nå denne kunnskapen.

Under campen deltar de selv på innhenting av data.

Skolene oppfordres til å benytte nysgjerrigpermetoden i arbeidet.

Verdensrommet

Framtidsperspektiver, nysgjerrighet, undring og fascinasjon (Kunnskapsløftet) er sterkt fremtredende i Hessdalsprosjektet. Fra fjellbasene observerer man en utrolig nattehimmel. Hver base er utstyrt med astronomiteleskop.

Fenomener og stoffer

En av metodene man nå bruker for å søke å finne ut mer om Hessdalsfenomenet er å ta bilder av lyset med spektralfilter på kameraet. Elevene lærer hva man kan finne ut ved spektralanalyse og ser dette i praksis. De foretar også analyser av vann og jord der fenomenet har landet. I den senere tid har man hatt mye fokus på hva dette lyset kan inneholde evt. produsere av energi, og elevene trekkes inn i undringen omkring dette

Strømforsyning til utstyret på fjellbasene kommer fra solpanel og vindgenerator og elevene ser og lærer hvordan dette fungerer.

Teknologi og design

Elevene blir i løpet av campen kjent med, og lærer å betjene avanserte apparater og instrumenter som brukes i forskningarbeidet i Hessdalen. De kan også følge med på skjermer som viser observasjoner og som sender registreringene direkte til forskningsstasjon i Italia.

Mangfold i naturen

I løpet av campen oppholder man seg ute i naturen stort sett hele døgnet. Man opplever storslått fjellnatur natt og dag, og i forbindelse med arbeidet med vann og jordprøver trekkes temaer fra biologien inn.

Kropp og helse

Kosthold, trening og sunn livsstil blir naturlig satt på dagsordenen når elevene går i fjellet med oppakning og utstyr.Sciencecamp i Hessdalen

06.09.2007

|| Les Mer